سال انتشار: 2015

دانلود فیلم Telling Tales 2015

دانلود فیلم Telling Tales 2015

رضا یک راننده مینی بوس است . یک روز رضا با یک دختر خیلی خوشگل به نام آیپَری که در عین حال قلب مهربانی هم دارد آشنا میشود و بعد از این آشنایی اتفاقات کمیک فیلم شروع میشود …

  • 0
  • 376 views
دانلود فیلم
دانلود فیلم Being Good 2015

دانلود فیلم Being Good 2015

داستان فیلم بر روی افرادی تمرکز دارد که از نعمت های یک خانواده مناسب بهره مند نبوده اند و احساسات درونشان مُرده است. افرادی که مورد تعرض دیگران قرار گرفته اند یا از آنها سوء استفاده شده. است اما چاره کار تنها "مهربانی" است. مهربانی از سوی جامعه و دیگران نسبت به این افراد می تواند آنها را نجات دهد...

دانلود فیلم Burning Bodhi 2015

دانلود فیلم Burning Bodhi 2015

گروهی که همه عمر را با هم بوده اند بعد از فوت یکی از اعضای گروه از هم پاشیده میشود و...


رتبه 87 در باکس آفیس 25th April 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0M$
رتبه 90 در باکس آفیس 21st March 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0M$
رتبه 92 در باکس آفیس 20th June 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0M$
رتبه 102 در باکس آفیس 4th April 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0M$
رتبه 105 در باکس آفیس 11th April 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0M$
رتبه 106 در باکس آفیس 18th April 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0M$
رتبه 110 در باکس آفیس 23rd May 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0M$

دانلود فیلم Spectre 2015

دانلود فیلم Spectre 2015

یک پیغام رمزگذاری شده از گذشته ی باند، به وی سرنخی از گروه تروریستی مخوفی به نام SPECTRE میدهد. باند به دنبال کشف و نابودی این گروه رفته و در این حال نیز M مشکلات سیاسی زیادی برای زنده و فعال نگه داشتن سرویس مخفی انگلستان دارد...


رتبه 10 در برترین فیلم های سال 2015

برنده 1 اسکار | در سال 2016
برنده اسکار
برنده 8 جایزه ، کاندید 30 جایزه


رتبه 2 در باکس آفیس 30th November 2015 با فروش آخر هفته $15M و فروش کل $154M
رتبه 5 در باکس آفیس 7th December 2015 با فروش آخر هفته $5.42M و فروش کل $185M
رتبه 6 در باکس آفیس 14th December 2015 با فروش آخر هفته 4M$ و فروش کل 190M$
رتبه 11 در باکس آفیس 21st December 2015 با فروش آخر هفته 1.43M$ و فروش کل 193.91M$
رتبه 19 در باکس آفیس 4th January 2016 با فروش آخر هفته 0.73M$ و فروش کل 197.83M$
رتبه 20 در باکس آفیس 11th January 2016 با فروش آخر هفته 0.4M$ و فروش کل 198.5M$
رتبه 21 در باکس آفیس 28th December 2015 با فروش آخر هفته 0.89M$ و فروش کل 196.27M$
رتبه 31 در باکس آفیس 25th January 2016 با فروش آخر هفته 0.17M$ و فروش کل 199.27M$
رتبه 37 در باکس آفیس 22nd February 2016 با فروش آخر هفته 0.11M$ و فروش کل 199.78M$
رتبه 38 در باکس آفیس 1st February 2016 با فروش آخر هفته 0.13M$ و فروش کل 199.48M$
رتبه 43 در باکس آفیس 8th February 2016 با فروش آخر هفته 0.07M$ و فروش کل 199.59M$
رتبه 48 در باکس آفیس 28th March 2016 با فروش آخر هفته 0.04M$ و فروش کل 200.07M$
رتبه 50 در باکس آفیس 14th March 2016 با فروش آخر هفته 0.04M$ و فروش کل 199.95M$
رتبه 51 در باکس آفیس 21st March 2016 با فروش آخر هفته 0.04M$ و فروش کل 200.01M$
رتبه 52 در باکس آفیس 7th March 2016 با فروش آخر هفته 0.03M$ و فروش کل 199.89M$
رتبه 59 در باکس آفیس 29th February 2016 با فروش آخر هفته 0.02M$ و فروش کل 199.84M$
رتبه 71 در باکس آفیس 4th April 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 200.07M$

دانلود فیلم Watch Your Back 2015

دانلود فیلم Watch Your Back 2015

سارا تعادل زندگی خانوادگی او را با یک کار بازاریابی بالا طراحی شده است. اما زمانی که سارا شروع می شود دریافت متون تهدید و عکس از خودش را در تلفن همراه خود از طریق "Flashchat،" زندگی کامل او شروع به باز کردن. قادر به اثبات را به پلیس چرا که پیام او به محض آنها باز می شود ناپدید می شوند، سارا آن طول می کشد بر خود را به پیدا کردن که استاکر او است ... و به همین دلیل تکان دهنده که چرا او هدف قرار گرفته.