ژانر‌ها: مذهبی

دانلود فیلم دو فرشته 1381

دانلود فیلم دو فرشته 1381

درشهرستانی، پدری بعد از كشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دكترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی كه از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......


فیلم توقیف شده

دانلود فیلم روز واقعه 1373

دانلود فیلم روز واقعه 1373

  • کیفیت : DVDRip
  • مدت زمان : 90 دقیقه

«عبدالله» جوانی نصرانی كه تازه اسلام آورده است، در جریان عروسی خود با «راحله» دختر «زید» ندائی می شنود كه او را به یاری فرا می خواند. «عبدالله» به دنبال این ندا بیابان به بیابان و واحه به واحه تا كربلا می تازد و سرانجام به كربلا می رسد كه عصر روز عاشورا است زمانی كه «حقیقت» را در زنجیر....پاره پاره بر خاك... «حقیقت» را بر سر نیزه می بیند.

دانلود فیلم دو فرشته 1381

دانلود فیلم دو فرشته 1381

درشهرستانی، پدری بعد از كشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دكترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی كه از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......


فیلم توقیف شده

دانلود فیلم دو فرشته 1381

دانلود فیلم دو فرشته 1381

درشهرستانی، پدری بعد از كشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دكترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی كه از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......


فیلم توقیف شده

دانلود فیلم روز واقعه 1373

دانلود فیلم روز واقعه 1373

  • کیفیت : DVDRip
  • مدت زمان : 90 دقیقه

«عبدالله» جوانی نصرانی كه تازه اسلام آورده است، در جریان عروسی خود با «راحله» دختر «زید» ندائی می شنود كه او را به یاری فرا می خواند. «عبدالله» به دنبال این ندا بیابان به بیابان و واحه به واحه تا كربلا می تازد و سرانجام به كربلا می رسد كه عصر روز عاشورا است زمانی كه «حقیقت» را در زنجیر....پاره پاره بر خاك... «حقیقت» را بر سر نیزه می بیند.

دانلود فیلم دو فرشته 1381

دانلود فیلم دو فرشته 1381

درشهرستانی، پدری بعد از كشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دكترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی كه از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......


فیلم توقیف شده

دانلود فیلم دو فرشته 1381

دانلود فیلم دو فرشته 1381

درشهرستانی، پدری بعد از كشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دكترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی كه از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......


فیلم توقیف شده

دانلود فیلم دو فرشته 1381

دانلود فیلم دو فرشته 1381

درشهرستانی، پدری بعد از كشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دكترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی كه از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......


فیلم توقیف شده

دانلود فیلم دو فرشته 1381

دانلود فیلم دو فرشته 1381

درشهرستانی، پدری بعد از كشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دكترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی كه از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......


فیلم توقیف شده

دانلود فیلم توبه نصوح 1361

دانلود فیلم توبه نصوح 1361

لطف علی خان كارمند با سابقه بانك ناگهان سكته می كند و می میرد. اما هنگام دفن وی اطرافیان مطلع می شوند كه او زنده است و از جا بر می خیزد . اطرافیان شگفت زده می شوند، اما این بازگشت از مرگ لطف علی خان را به تفكر وا می دارد و او تصمیم می گیرد كه از تمام افرادی كه او را می شناسند حلالیت بطلبد. اما غافل از اینكه توبه را نمی تواند به راحتی بدست بیاورد.