ژانر‌ها: راز آلود

دانلود فیلم هجوم 1394

دانلود فیلم هجوم 1394

درمورد قتلی که در یک ورزشگاه اتفاق افتاده است و پلیس مقتول را در اختیار دارد ولی هم کاری نمیکنند. و ماموران پلیس برای بدست آوردن دلیل قتل و سرنخ های باید بررسی های بیشتری انجام دهند و…