ژانر‌ها: جنائی

دانلود فیلم سرقت 1390

دانلود فیلم سرقت 1390

امیر بعد از آزادی از زندان به سراغ اموالی میرود که قبلا آن ها را دزدیده و در جایی پنهان کرده است. او قصد دارد اموال مسروقه را به صاحبان شان برگرداند که در این مسیر با زنی به نام حمیرا آشنا میشود و…

دانلود فیلم سرقت 1390

دانلود فیلم سرقت 1390

امیر بعد از آزادی از زندان به سراغ اموالی میرود که قبلا آن ها را دزدیده و در جایی پنهان کرده است. او قصد دارد اموال مسروقه را به صاحبان شان برگرداند که در این مسیر با زنی به نام حمیرا آشنا میشود و…

 • 0
 • 380 views
دانلود فیلم
دانلود فیلم زهر عسل 1381

دانلود فیلم زهر عسل 1381

شراره و سینا پس از ازدواج، برای ماه عسل به ویلایی در شمال می روند. در راه سینا مدام از یكی از آشنایانش به نام فریبا صحبت می كند كه ویلا را آماده كرده و در انتظار آنهاست. وقتی به ویلا می رسند، از همان آغاز با اتفاق های مشكوكی روبرو می شوند، و شراره سوظن شدیدی نسبت به رفتار و كارهای فریبا دارد. فریبا ادعا می كند كه تنها زندگی می كند و ظاهراً این گونه است، اما شراره پی می برد كه پنهانی با مردی ارتباط دارد. سینا از شراره گریزان است و رفتار سردی با او دارد، اما با فریبا رفتار مشكوك و نسبتاً خوبی دارد. از آن سو شراره كه چیزهای عجیب و مرموزی را در ویلا می بیند، از سینا می خواهد كه به تهران بازگردند، اما وقتی پی می برد شاهین (مردی كه با فریبا رابطه دارد) با او آشناست، پشیمان می شود. او همسر سابق شراره است كه البته شراره نام او را از شناسنامه‌اش حذف كرده و از ازدواجش هم چیزی به سینا نگفته است. سینا هم معتاد است، اما از این راز چیزی به شراره نگفته. وقتی سرانجام شاهین از همه چیز خسته می شود به فریبا می گوید تحمل این رابطه دیگر امكان‌پذیر نیست. او كه سینا و شراره را میان برفها غافلگیر كرده، قصد دارد به شراره شلیك كند، اما فریبا او را با تفنگ شكاری می كشد.

 • 0
 • 294 views
دانلود فیلم
دانلود فیلم سرقت 1390

دانلود فیلم سرقت 1390

امیر بعد از آزادی از زندان به سراغ اموالی میرود که قبلا آن ها را دزدیده و در جایی پنهان کرده است. او قصد دارد اموال مسروقه را به صاحبان شان برگرداند که در این مسیر با زنی به نام حمیرا آشنا میشود و…

 • 0
 • 345 views
دانلود فیلم
دانلود فیلم سرقت 1390

دانلود فیلم سرقت 1390

امیر بعد از آزادی از زندان به سراغ اموالی میرود که قبلا آن ها را دزدیده و در جایی پنهان کرده است. او قصد دارد اموال مسروقه را به صاحبان شان برگرداند که در این مسیر با زنی به نام حمیرا آشنا میشود و…

دانلود فیلم زهر عسل 1381

دانلود فیلم زهر عسل 1381

شراره و سینا پس از ازدواج، برای ماه عسل به ویلایی در شمال می روند. در راه سینا مدام از یكی از آشنایانش به نام فریبا صحبت می كند كه ویلا را آماده كرده و در انتظار آنهاست. وقتی به ویلا می رسند، از همان آغاز با اتفاق های مشكوكی روبرو می شوند، و شراره سوظن شدیدی نسبت به رفتار و كارهای فریبا دارد. فریبا ادعا می كند كه تنها زندگی می كند و ظاهراً این گونه است، اما شراره پی می برد كه پنهانی با مردی ارتباط دارد. سینا از شراره گریزان است و رفتار سردی با او دارد، اما با فریبا رفتار مشكوك و نسبتاً خوبی دارد. از آن سو شراره كه چیزهای عجیب و مرموزی را در ویلا می بیند، از سینا می خواهد كه به تهران بازگردند، اما وقتی پی می برد شاهین (مردی كه با فریبا رابطه دارد) با او آشناست، پشیمان می شود. او همسر سابق شراره است كه البته شراره نام او را از شناسنامه‌اش حذف كرده و از ازدواجش هم چیزی به سینا نگفته است. سینا هم معتاد است، اما از این راز چیزی به شراره نگفته. وقتی سرانجام شاهین از همه چیز خسته می شود به فریبا می گوید تحمل این رابطه دیگر امكان‌پذیر نیست. او كه سینا و شراره را میان برفها غافلگیر كرده، قصد دارد به شراره شلیك كند، اما فریبا او را با تفنگ شكاری می كشد.

 • 0
 • 148 views
دانلود فیلم
دانلود فیلم سرقت 1390

دانلود فیلم سرقت 1390

امیر بعد از آزادی از زندان به سراغ اموالی میرود که قبلا آن ها را دزدیده و در جایی پنهان کرده است. او قصد دارد اموال مسروقه را به صاحبان شان برگرداند که در این مسیر با زنی به نام حمیرا آشنا میشود و…

 • 0
 • 437 views
دانلود فیلم
دانلود فیلم سرقت 1390

دانلود فیلم سرقت 1390

امیر بعد از آزادی از زندان به سراغ اموالی میرود که قبلا آن ها را دزدیده و در جایی پنهان کرده است. او قصد دارد اموال مسروقه را به صاحبان شان برگرداند که در این مسیر با زنی به نام حمیرا آشنا میشود و…

دانلود فیلم زهر عسل 1381

دانلود فیلم زهر عسل 1381

شراره و سینا پس از ازدواج، برای ماه عسل به ویلایی در شمال می روند. در راه سینا مدام از یكی از آشنایانش به نام فریبا صحبت می كند كه ویلا را آماده كرده و در انتظار آنهاست. وقتی به ویلا می رسند، از همان آغاز با اتفاق های مشكوكی روبرو می شوند، و شراره سوظن شدیدی نسبت به رفتار و كارهای فریبا دارد. فریبا ادعا می كند كه تنها زندگی می كند و ظاهراً این گونه است، اما شراره پی می برد كه پنهانی با مردی ارتباط دارد. سینا از شراره گریزان است و رفتار سردی با او دارد، اما با فریبا رفتار مشكوك و نسبتاً خوبی دارد. از آن سو شراره كه چیزهای عجیب و مرموزی را در ویلا می بیند، از سینا می خواهد كه به تهران بازگردند، اما وقتی پی می برد شاهین (مردی كه با فریبا رابطه دارد) با او آشناست، پشیمان می شود. او همسر سابق شراره است كه البته شراره نام او را از شناسنامه‌اش حذف كرده و از ازدواجش هم چیزی به سینا نگفته است. سینا هم معتاد است، اما از این راز چیزی به شراره نگفته. وقتی سرانجام شاهین از همه چیز خسته می شود به فریبا می گوید تحمل این رابطه دیگر امكان‌پذیر نیست. او كه سینا و شراره را میان برفها غافلگیر كرده، قصد دارد به شراره شلیك كند، اما فریبا او را با تفنگ شكاری می كشد.

 • 0
 • 469 views
دانلود فیلم
دانلود فیلم زهر عسل 1381

دانلود فیلم زهر عسل 1381

شراره و سینا پس از ازدواج، برای ماه عسل به ویلایی در شمال می روند. در راه سینا مدام از یكی از آشنایانش به نام فریبا صحبت می كند كه ویلا را آماده كرده و در انتظار آنهاست. وقتی به ویلا می رسند، از همان آغاز با اتفاق های مشكوكی روبرو می شوند، و شراره سوظن شدیدی نسبت به رفتار و كارهای فریبا دارد. فریبا ادعا می كند كه تنها زندگی می كند و ظاهراً این گونه است، اما شراره پی می برد كه پنهانی با مردی ارتباط دارد. سینا از شراره گریزان است و رفتار سردی با او دارد، اما با فریبا رفتار مشكوك و نسبتاً خوبی دارد. از آن سو شراره كه چیزهای عجیب و مرموزی را در ویلا می بیند، از سینا می خواهد كه به تهران بازگردند، اما وقتی پی می برد شاهین (مردی كه با فریبا رابطه دارد) با او آشناست، پشیمان می شود. او همسر سابق شراره است كه البته شراره نام او را از شناسنامه‌اش حذف كرده و از ازدواجش هم چیزی به سینا نگفته است. سینا هم معتاد است، اما از این راز چیزی به شراره نگفته. وقتی سرانجام شاهین از همه چیز خسته می شود به فریبا می گوید تحمل این رابطه دیگر امكان‌پذیر نیست. او كه سینا و شراره را میان برفها غافلگیر كرده، قصد دارد به شراره شلیك كند، اما فریبا او را با تفنگ شكاری می كشد.