ژانر‌ها: تخیلی

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

در سومین سری از سه گانه پیشونی سفید، ماجرا با به دام افتادن پیشونی سفید توسط اختاپوس آغاز میشود و در این قسمت، قهرمان داستان یعنی میمون به جنگ اختاپوس می رود اما…

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دو جوان دانشجو در موزه ی هنرهای معاصر سنتی به تابلو بدون امضایی برمی خورند كه گفته می شود كار دو نقاش قهوه خانه ای است. دو دانشجو به تحقیق درباره ی زندگی و آثار آن دو نقاش می پردازند و با پیگیری و مراجعه به دوستان و شاگردان آن دو نقاش گوشه هایی از زندگی نقاش اصلی را روشن می كنند؛ نقاش كه نقاشی های قهوه خانه ای می كشیده پس از ركود كار همچنان به كشیدن نقاشی ادامه می دهد، تا این كه زنی كه به او تابلویی سفارش می دهد و نقاش سخت فریفته ی زن می شود. از آن پس خیال زن لحظه ای نقاش را تنها نمی گذارد. نقاش در ملاقات ها و برخوردهایش با اساتید فن درمی یابد كه آنها نیز در نقاشی هایشان چهره هایی مانند چهره ی همان زن كشیده اند. پس از گذشت سال ها نقاش، در دوره ای كه نقاشی های انتزاعی رواج گرفته است، پیشنهاد كار در یك گالری را رد می كند و در سنین پیری، در گمنامی، فوت می كند.

دانلود فیلم هیولای درون 1362

دانلود فیلم هیولای درون 1362

مرد غریبه ای با نام مستعار دكتر، وارد روستایی می شود و در خانه ای ییلاقی سكنی می گزیند. سوء ظن اهالی روستا برانگیخته می شود. دكتر كه در پی فرصت است تا از كشور خارج شود، در خانه روستایی، گذشته و افكار پریشان خود را مرور می كند. سال ها پیش در ارتباط با یك حزب سیاسی بر ضد نظام سلطنتی فعالیت می كرده است، بعد دستگیر شده و زیر شكنجه ندامت نامه نوشته و به خدمت سازمان امنیت در آمده است. برای ترفیع مقام دستور اعدام بسیاری از مخالفان را صادر كرده و همسرش را به مقام های بالادست خود واگذار كرده است. همسر مرد كه خودكشی كرده، دائم چون روح ظاهر می شود و او را می آزارد. اهالی روستا كه او را زیر نظر دارند عقیده دارند كه شیطان در جسم مرد حلول كرده و برای نجاتش بایستی او را نزد زنی كولی ببرند. مرد امتناع می كند و بیش از پیش در انزوا فرو می رود تا به سرحد جنون و مرگ كشیده می شود .


با کارگردانی درخشان خسرو سینایی و دریافت بهترین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فجر

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

در سومین سری از سه گانه پیشونی سفید، ماجرا با به دام افتادن پیشونی سفید توسط اختاپوس آغاز میشود و در این قسمت، قهرمان داستان یعنی میمون به جنگ اختاپوس می رود اما…

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

در سومین سری از سه گانه پیشونی سفید، ماجرا با به دام افتادن پیشونی سفید توسط اختاپوس آغاز میشود و در این قسمت، قهرمان داستان یعنی میمون به جنگ اختاپوس می رود اما…

دانلود فیلم هیولای درون 1362

دانلود فیلم هیولای درون 1362

مرد غریبه ای با نام مستعار دكتر، وارد روستایی می شود و در خانه ای ییلاقی سكنی می گزیند. سوء ظن اهالی روستا برانگیخته می شود. دكتر كه در پی فرصت است تا از كشور خارج شود، در خانه روستایی، گذشته و افكار پریشان خود را مرور می كند. سال ها پیش در ارتباط با یك حزب سیاسی بر ضد نظام سلطنتی فعالیت می كرده است، بعد دستگیر شده و زیر شكنجه ندامت نامه نوشته و به خدمت سازمان امنیت در آمده است. برای ترفیع مقام دستور اعدام بسیاری از مخالفان را صادر كرده و همسرش را به مقام های بالادست خود واگذار كرده است. همسر مرد كه خودكشی كرده، دائم چون روح ظاهر می شود و او را می آزارد. اهالی روستا كه او را زیر نظر دارند عقیده دارند كه شیطان در جسم مرد حلول كرده و برای نجاتش بایستی او را نزد زنی كولی ببرند. مرد امتناع می كند و بیش از پیش در انزوا فرو می رود تا به سرحد جنون و مرگ كشیده می شود .


با کارگردانی درخشان خسرو سینایی و دریافت بهترین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فجر

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دو جوان دانشجو در موزه ی هنرهای معاصر سنتی به تابلو بدون امضایی برمی خورند كه گفته می شود كار دو نقاش قهوه خانه ای است. دو دانشجو به تحقیق درباره ی زندگی و آثار آن دو نقاش می پردازند و با پیگیری و مراجعه به دوستان و شاگردان آن دو نقاش گوشه هایی از زندگی نقاش اصلی را روشن می كنند؛ نقاش كه نقاشی های قهوه خانه ای می كشیده پس از ركود كار همچنان به كشیدن نقاشی ادامه می دهد، تا این كه زنی كه به او تابلویی سفارش می دهد و نقاش سخت فریفته ی زن می شود. از آن پس خیال زن لحظه ای نقاش را تنها نمی گذارد. نقاش در ملاقات ها و برخوردهایش با اساتید فن درمی یابد كه آنها نیز در نقاشی هایشان چهره هایی مانند چهره ی همان زن كشیده اند. پس از گذشت سال ها نقاش، در دوره ای كه نقاشی های انتزاعی رواج گرفته است، پیشنهاد كار در یك گالری را رد می كند و در سنین پیری، در گمنامی، فوت می كند.

دانلود فیلم هیولای درون 1362

دانلود فیلم هیولای درون 1362

مرد غریبه ای با نام مستعار دكتر، وارد روستایی می شود و در خانه ای ییلاقی سكنی می گزیند. سوء ظن اهالی روستا برانگیخته می شود. دكتر كه در پی فرصت است تا از كشور خارج شود، در خانه روستایی، گذشته و افكار پریشان خود را مرور می كند. سال ها پیش در ارتباط با یك حزب سیاسی بر ضد نظام سلطنتی فعالیت می كرده است، بعد دستگیر شده و زیر شكنجه ندامت نامه نوشته و به خدمت سازمان امنیت در آمده است. برای ترفیع مقام دستور اعدام بسیاری از مخالفان را صادر كرده و همسرش را به مقام های بالادست خود واگذار كرده است. همسر مرد كه خودكشی كرده، دائم چون روح ظاهر می شود و او را می آزارد. اهالی روستا كه او را زیر نظر دارند عقیده دارند كه شیطان در جسم مرد حلول كرده و برای نجاتش بایستی او را نزد زنی كولی ببرند. مرد امتناع می كند و بیش از پیش در انزوا فرو می رود تا به سرحد جنون و مرگ كشیده می شود .


با کارگردانی درخشان خسرو سینایی و دریافت بهترین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فجر

دانلود فیلم هیولای درون 1362

دانلود فیلم هیولای درون 1362

مرد غریبه ای با نام مستعار دكتر، وارد روستایی می شود و در خانه ای ییلاقی سكنی می گزیند. سوء ظن اهالی روستا برانگیخته می شود. دكتر كه در پی فرصت است تا از كشور خارج شود، در خانه روستایی، گذشته و افكار پریشان خود را مرور می كند. سال ها پیش در ارتباط با یك حزب سیاسی بر ضد نظام سلطنتی فعالیت می كرده است، بعد دستگیر شده و زیر شكنجه ندامت نامه نوشته و به خدمت سازمان امنیت در آمده است. برای ترفیع مقام دستور اعدام بسیاری از مخالفان را صادر كرده و همسرش را به مقام های بالادست خود واگذار كرده است. همسر مرد كه خودكشی كرده، دائم چون روح ظاهر می شود و او را می آزارد. اهالی روستا كه او را زیر نظر دارند عقیده دارند كه شیطان در جسم مرد حلول كرده و برای نجاتش بایستی او را نزد زنی كولی ببرند. مرد امتناع می كند و بیش از پیش در انزوا فرو می رود تا به سرحد جنون و مرگ كشیده می شود .


با کارگردانی درخشان خسرو سینایی و دریافت بهترین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فجر

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

دانلود فیلم پیشونی سفید ٣ 1397

در سومین سری از سه گانه پیشونی سفید، ماجرا با به دام افتادن پیشونی سفید توسط اختاپوس آغاز میشود و در این قسمت، قهرمان داستان یعنی میمون به جنگ اختاپوس می رود اما…