کشور: Cuba

دانلود فیلم Strawberry and Chocolate 1993

دانلود فیلم Strawberry and Chocolate 1993

"دیگو" مردی متمدن و دیرباور عاشق یک کمونیست جوان با ایده های اعتقادی و متعصبانه می شود.در ابتدا او به شک و طرد شدن روبرو می شود اما بعدها...

دانلود فیلم Pata negra 2001

دانلود فیلم Pata negra 2001

یک شرکت تولیدی مردی عصبی را در جستجوی منابع جدید به آمریکای لایتن می فرستد. منابع جدیدی که در انتظار او هستند، ارتش، شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر هستند...

دانلود فیلم Pata negra 2001

دانلود فیلم Pata negra 2001

یک شرکت تولیدی مردی عصبی را در جستجوی منابع جدید به آمریکای لایتن می فرستد. منابع جدیدی که در انتظار او هستند، ارتش، شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر هستند...

دانلود فیلم Oedipo alcalde 1996

دانلود فیلم Oedipo alcalde 1996

"ادیپو"، یک مبلغ صلح جوان، به عنوان شهردار شهری که در فقر و سختی قرار دارد معرفی می شود. اولین ماموریت او، پیدا کردن و مجازات قاتلین "لایو"، یکی از اهالی شناخته شده منطقه است و...

دانلود فیلم Strawberry and Chocolate 1993

دانلود فیلم Strawberry and Chocolate 1993

"دیگو" مردی متمدن و دیرباور عاشق یک کمونیست جوان با ایده های اعتقادی و متعصبانه می شود.در ابتدا او به شک و طرد شدن روبرو می شود اما بعدها...

دانلود فیلم Strawberry and Chocolate 1993

دانلود فیلم Strawberry and Chocolate 1993

"دیگو" مردی متمدن و دیرباور عاشق یک کمونیست جوان با ایده های اعتقادی و متعصبانه می شود.در ابتدا او به شک و طرد شدن روبرو می شود اما بعدها...

دانلود فیلم Pata negra 2001

دانلود فیلم Pata negra 2001

یک شرکت تولیدی مردی عصبی را در جستجوی منابع جدید به آمریکای لایتن می فرستد. منابع جدیدی که در انتظار او هستند، ارتش، شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر هستند...

دانلود فیلم Red Cockroaches 2003

دانلود فیلم Red Cockroaches 2003

داستان در نیویورک در یک شب بارانی که پسر جوانی بیست و چند ساله ای با زنی در حال آشنا شدنست زنی مرموز که جوان با او رابطه برقرار کرده و روز به روز به موجودیت او پی میبرد و .....


درخواست داده شده توسط : amirreza

دانلود فیلم Horn of Plenty 2008

دانلود فیلم Horn of Plenty 2008

در یک شهر فقیرنشین کوبا، خانواده بزرگ برناردو تنها توانند شکم خود را سیر کنند. سپس آنها در مورد گنج دزدان ریایی که در دوران استعمار اسپانیا در بانکی ذخیره شده می شوند و...