دانلود فیلم ساده لوح 1370

دانلود فیلم ساده لوح 1370

ژانر : سال انتشار : محصول :

رحمان با پولی كه از مردم به بهانه تهیه مسكن به دست آورده می گریزد و در مسافرخانه ای پناه می گیرد كه توسط دو دوست «غلام» و «عبدالله» اداره می شود. طی حادثه ای ظاهراً رحمان به قتل می رسد. مظنونین اصلی در این حادثه عبدالله و غلام هستند اما آن دو كه گناهی مرتكب نشده اند، ناچار می گریزند.ده سال بعد وقتی به شهر خود بازمی گردند در می یابند كه رحمان در واقع براثر سكته قلبی درگذشته و قتلی در بین نبوده است. سرانجام براثر پیگیری هایشان پول های ربوده شده كه در جنگل پنهان شده به دست می آید.

  • 0
  • 229 views